privacy policy en auteursrecht

Disclaimer

Met volledige kennis en expertise heb ik mij toegewijd aan het maken en onderhouden van deze website. Desondanks kan het gebeuren dat bepaalde informatie na verloop van tijd incorrect is.
BDC | Mischa Bense is niet aansprakelijk voor de consequenties van alle verrichtingen die worden ondernomen op basis van de beschikbare gegevens op deze website.

Copyright

Niets uit deze website (teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, digitaal scan of opslag in een gegevensbestand, zonder schriftelijke toestemming vooraf van BDC | Mischa Bense. De op deze website getoonde afbeeldingen en ideeën vallen onder het auteursrecht / beeldrecht en zijn beschermd door zowel de Internationale als Nederlandse Wet.


Disclaimer

I have dedicated myself to creating and maintaining this website using all my knowledge and expertise. It is, however, possible that after some time certain information on this website is no longer correct.
BDC | Mischa Bense is not liable for the consequences of any actions carried out on the basis of the information available on this website.

Copyright

Nothing on this website (e.g. text, images, graphic representations) may be copied and/or made public by means of printing, photocopying, digital scan or storage in any media without the prior written permission of BDC | Mischa Bense. The images and ideas displayed on this website fall under the (photographer’s) copyright and are protected by both international and Dutch law.