privacy policy en auteursrecht

Disclaimer

Met volledige kennis en expertise heb ik mij toegewijd aan het maken en onderhouden van deze website. Desondanks kan het gebeuren dat bepaalde informatie na verloop van tijd incorrect is.
BDC | Mischa Bense is niet aansprakelijk voor de consequenties van alle verrichtingen die worden ondernomen op basis van de beschikbare gegevens op deze website.

Copyright

Niets uit deze website (teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, digitaal scan of opslag in een gegevensbestand, zonder schriftelijke toestemming vooraf van BDC | Mischa Bense. De op deze website getoonde afbeeldingen en idee├źn vallen onder het auteursrecht / beeldrecht en zijn beschermd door zowel de Internationale als Nederlandse Wet.